Andre Henning Stensen

Andre Henning Stensen

Lisens nr.: 2229
Antall seire: 2 150
Antall starter: 23 154
Totalt inntjent: kr 91 885 660
Tlf.nr.: 97657273(M)
Lisens: Amatør, trene og kjøre
Hjemmeside https://www.facebook.com/andreh.stensen