Tom Forkerud

Tom Forkerud

Lisens nr.: 56371
Antall seire: 300
Antall starter: 4 087
Totalt inntjent: kr 18 301 604
Tlf.nr.: 91815386(M)
Epost: stalldecoy@hotmail.com
Lisens: Profftrener A, trene
Treningssted: