UNGHINGSTBEITER 2023

05.05.2023
Artikkelbilde

 I REGI AV OPPLAND&OMEGN HESTEEIERFORENING
Svarttjernhullet (Storhøliseter, Skåbu) med gjeter I fjellet vandrer hingstene fritt over store områder og ulendt terreng i over 1000 moh. 

Fantastisk fysisk og mental trening. Åpent for 1-, 2- og 3-åringer
(varmblodsåringer eller hingst brukt i avl kan ikke slippes!).
Pris kr. 3000. Slippdag 25. juni.

Nerby hingstehamn (Fluberg, Søndre Land) med tilsyn Kultur- og skogsbeite.
Kun for åringshingster. Begrenset antall plasser. Pris kr 2500.
Slipp i begynnelsen av juni.
Kontaktperson: Terje Lindalen (951 01 140)

Medlemmer av OOHF gis 500,- i rabatt pr. hest samt fortrinnsrett ved påmelding.
Dette gjelder også nye medlemmer.
Medlemskap for 2023 kr. 300,-.

Ta kontakt på facebook-sida vår for innmelding. Fortrinnsrett ved påmelding gis også medlemmer i andre lag tilknyttet Norsk hesteeierforbund.
Mer info: https://www.facebook.com/hesteeierforening
Påmelding innen 27. mai 2023 til:

Bente K. Lilleengen: tlf 61 16 55 00 (08.00 – 15.30)
eller bente.lilleengen@nhest.no
Mer info: https://www.facebook.com/hesteeierforening