Innstramming i smittevern på løpsdager

Skrevet av Norsk Trav,  30.03.2021
Artikkelbilde

Endringer i travets smittevernsveileder!
Skrevet av Norsk Trav/DNT,  29.03.2021

Det er foretatt noen endringer i Smittevernsveileder for avvikling av travløp, gjedende fra idag tirsdag 30.mars. De viktigste endringer som kan påvirke deg til løpsdagene:


* Det er tillatt med kun en person pr. hest.
* Er man avhengig av transportør, må personen kjøre ut av hesteringen etter avlessing.

Endringene i regelverket er gjeldene fra og med løpene på Sørlandets Travpark tirsdag 30. mars. Det betyr at vi er tilbake til det samme regimet som vi hadde fra oppstarten av travløpene i april i fjor. Dersom man er avhengig av å ha med seg transportør må vedkommende kjøre ut av hesteringen når avlessing er foretatt. Samtlige travbaner tilordner parkeringsplass for hestetransporter mens løpene pågår.

Vi minner igjen om at det er innført påbud om bruk av munnbind i hesteringen.
Det er kun under kjøring med hest at det er tillatt å ta av munnbindet. Vi minner om at det er et brudd på ordensreglene om man ikke bruker munnbind. Det vil være økt fokus på dette i tiden fremover, og man må forvente at brudd på bestemmelsene vil bøtelegges.