Utsatt innmelding.

Skrevet av Norsk Trav/Sporten,  25.01.2021
Artikkelbilde

Utsatte innmeldingsfrister

Skrevet av Tron Gravdal,  24.01.2021


Mandag 25. januar var det planlagt innmeldinger til løpsdagene på Biri fredag 29. januar og Leangen lørdag 30. januar. Innmeldinger for disse løpsdagene utsettes til tirsdag 26. januar.

Bakgrunnen for at innmeldingene til disse løpsdagene utsettes er den uavklarte situasjonen knyttet til Koronapandemien. Det vil ikke avvikles travløp på Bjerke tirsdag 26. og onsdag 27. januar. I løpet av mandagen vil det besluttes om disse løpsdagene i sin helhet avlyses eller om de kan avvikles på annen arena. Dermed vil det ikke foretas innmeldinger til nye løpsdager før det er fattet endelig beslutning i forhold til løpsdagene 26. og 27. januar.

Vi gjør også oppmerksom at det kan komme flere endringer i terminliste og innmeldingstidspunkter for de kommende løpsdagene.