OBS! Smittevern reglene er ikke endret.

Skrevet av Kristin L. Gravrok,  07.05.2020
Artikkelbilde

Fredag 8.mai kjører vi 6 løp og 3 prøveløp. Desverre er det ikke åpnet for publikum ennå.

For alle dere aktive Må vi overholde smittevernreglene som vi alle er pålagt å følge. Det betyr en person pr. hest for påseling som skal inn i stallen. Sjåføren må holde seg ved bilen. Fra Travsport.no:

Bestemmelser om smittevern på travbanen

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  05.05.2020

Det er utarbeidet egne bestemmelser om smittevern og kontaktbegrensning som gjelder for alle løpsdager som avvikles i denne perioden der samfunnet er pålagt restriksjoner for å bekjempe korona-viruset.

Bestemmelsene om smittevern og kontaktbegresning er en forutsetning for de tillatelser som er gitt for at travsporten kan avvikle travløp i denne perioden. Det er derfor svært viktig at løpsdagene gjennomføres i tråd med bestemmelsene, og at hver og én som er til stede på travbanen etterlever dette.

Det er spesielt viktig å minne om de bestemmelser som omfatter begresning i antallet personer i hesteringen, der det tillates kun én person pr. hest, samt bestemmelsene om henting og overlevering av hest i forbindelse med oppvarming og løp.

I tilfeller der man er to til å transportere hesten, skal den personen som ikke håndterer hesten på banen oppholde seg i eller ved transporten under hele løpsdagen. Det vil si at vedkommende kan hjelpe til med av- og pålessing av hesten på transport, skru hjul på sulkyen ved transporten etc. Men vedkommende kan ikke bære/trille utstyr fra transporten og til hestens påselingsboks, leie hesten rundt i hesteringen eller gå opp til gjerdet for å se oppvarming eller løp etc.
I denne perioden vi nå er inne i, innvilges ingen søknader om å være mer enn én person pr. hest.

Kusk/rytter skal hente og levere alle hester i dennes påselingsboks. Dersom trener/oppasser skal jogge/skritte hesten selv, skal hesten likevel bindes fast, slik at kusk og trener/oppasser kan holde nødvendig avstand til hverandre ved overlevering av hesten

Brudd på bestemmelsene om smittevern og kontaktbegrensning vil bli rapportert til banedommernemnden og sanksjonert. Ved svært alvorlige, eller gjentagende overtredelser, kan banedommernemnden i tilegg beslutte å bortvise kusk/rytter og/eller stryke hest fra travløp.

Er du usikker på om du kjenner bestemmelsene om smittevern og kontaktbegresning på travbanen? På temasiden for koronavirus finner du all informasjon du trenger.