NYE Rutiner for strykning kjøreendring!

Skrevet av [Jan Inge Ringen - Norsk Trav],  07.07.2020

Strykninger og kjøre-endringer skal for alle løpsdager fra og med onsdag 1.juli varsles til et nytt felles telefonnummer. Nummeret er: 22 95 65 00 og er betjent fra 08.00 - 17.30 på hverdager.

Norsk Trav vil fra og med løpsdagen på Sørlandets Travpark den 1.juli overta håndteringen av strykninger og kjøre-endringer til alle norske (trav)totalisatorarrangement. Dette for strykninger og kjøre-endringer som meldes inn på dagtid.

Det nye felles-telefonnummeret som lyder 22 95 65 00, vil med dagens kjøreskjema for travstevner på hverdager være operativt på hverdager mellom 08.00 og 17.30. Etter dette tidspunktet på hverdager/altså frem mot løpsstart, samt i helgene, vil arrangør-banene på vanlig vis håndtere mottak av strykninger og kjøre-endringer etter de rutiner som gjelder for dette på den enkelte bane.

Alle strykninger skal fortsatt alltid meldes pr.telefon der man skal opplyse om hvem som ringer, til hvilken løpsdag det strykes, i hvilket løp, hestens navn og startnummer samt at det skal opplyses om strykningsårsak.

Her finner du oversikt over kontaktinformasjon til alle banene for varsel om strykninger i tidsrommmet etter 17.30 på hverdager, samt i helger for de baner som har arrangementer da.